Juridische informatie

Privacy statement

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website. 

Wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website gebruikt en hechten dan ook veel waarde 

aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. 

Hieronder vindt u uitleg over de informatie die wij via onze website verzamelen en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Gepubliceerd door

Ad Veritas Holding B.V.

Van Hengellaan 2

1217 AS Hilversum

T. (085) 485 41 41

E. info@adveritas.nl

Gegevens die worden verzameld

Wij verzamelen anonieme gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website.

Middels onze contactformulieren verzamelen wij persoonlijke gegevens.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

Neem om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen contact met ons op via info@adveritas.nl

Bewaren van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u achterlaat via ons contactformulier worden gebruikt om contact met u op te nemen. 

Gezien onze bewaarplicht worden uw gegevens opgeslagen in onze digitale dossiers bij Microsoft, Dropbox.

Delen van gegevens

Wij delen uw (al dan niet geanonimiseerde) gegevens met:

* Google Analytics: geanonimiseerde gegevens worden gedeeld voor het samenstellen

van statistieken omtrent het gebruik van onze website.

* MailChimp: indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief worden uw persoonlijke

gegevens toegevoegd aan onze verzendlijst in MailChimp.

Waar zijn uw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens die u via de website verstuurd, worden verwerkt door de server van Netaffairs.

 

Gebruik van cookies


Onze website maakt gebruik van de volgende cookies:

* Diverse cookies van Google Analytics. Informatie die middels deze cookies wordt

verzameld bevatten geen persoonlijke gegevens.

* Diverse functionele cookies van Netaffairs die bij afsluiten van uw sessie automatisch

vervallen. Deze cookies bevatten geen persoonlijke

Consequentie niet verstrekken gegevens

Wij vragen uitsluitend om uw persoonlijke gegevens om contact met u op te kunnen nemen.

Wanneer u daarvoor uw gegevens niet wilt verstrekken zijn wij niet in staat contact op te

nemen. U kunt dan natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er wordt geen geautomatiseerde besluitvorming toegepast op basis van de door u aan ons

verstrekte persoonlijke gegevens.

Intrekken van toestemming

U heeft altijd het recht om uw toestemming tot het verzamelen van persoonlijke gegevens in

te trekken. U kunt ons daarvoor per e-mail een verzoek sturen naar info@adveritas.nl

Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken op het door ons verwerken van uw persoonlijke gegevens door

middel van een e-mail bericht naar info@adveritas.nl.

Autoriteit persoonsgegevens

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Natuurlijk

waarderen wij het wanneer u eerst contact met ons opneemt zodat wij het probleem voor u

kunnen oplossen.

Copyright

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Natuurlijk

waarderen wij het wanneer u eerst contact met ons opneemt zodat wij het probleem voor u

kunnen oplossen. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Ad Veritas Holding B.V.

worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen,

opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is

op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@adveritas.nl.

Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na

verloop van tijd verouderd. Ad Veritas Holding B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor directe

of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is

verkregen. Ad Veritas Holding B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder

gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Deze pagina bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn en niet onder de

controle of goedkeuring vallen van Ad Veritas Holding B.V.. Deze sites worden enkel ter

informatie vermeld. Ad Veritas Holding B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud,

meningen of adviezen op de betreffende sites of op andere links die vermeld worden op deze sites.